Press "Enter" to skip to content

هشدار رئیس جمهور اندونزی نسبت به وضعیت اقتصادی جهان

جوکو ویدودو گفت زمستان اقتصاد جهانی در حال فرا رسیدن است.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: