Press "Enter" to skip to content

نخستین رز آبی رنگ طبیعی جهان تولید شد

محققان چینی با کمک مهندسی ژنتیک نوعی باکتری، برای نخستین بار در جهان رز آبی طبیعی تولید کردند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: