Press "Enter" to skip to content

حمایت از حوزه دانش بنیان راه برون رفت ریشه ای از مشکلات کشور

تهران – ایرنا -رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری، یکی از بنیادی ترین اقدامات برای سرعت بخشیدن به خودکفایی ملی و گذر از بحران ها در شرایط حساس کنونی، اعتماد و حمایت از شرکت های دانش بنیان دانست.برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: