Press "Enter" to skip to content

جعل هویت ملی در جبهه روشنفکران

پاسخ استادان دانشگاه به نامه دانشگاهیان اصلاح طلب درباره مسائل جاری کشور: از رویکرد عقیم «بحران – بن بست» به فرآیند ملّی «ظرفیت – راه حلّ» بپیوندید.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: