Press "Enter" to skip to content

جامعه پزشکی قربانی سلطه بیمه ها/شرط افزایش محبوبیت پزشکان

رئیس سابق سازمان نظام پزشکی ایران  با انتقاد از نحوه قراردادهای بیمه ها با پزشکان گفت: جامعه پزشکی هم قربانی سلطه بیمه هاست.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: