Press "Enter" to skip to content

بسیاری از بیماری‌های چشمی قابل پیشگیری هستند

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد گفت: بسیاری از بیماری‌های چشمی قابل پیشگیری هستند.


برای خواندن کل خبر از مرجع خبر بر روی این لینک کلیک نمایید
دسته بندی: